Privacybeleid

Je geeft ons jouw gegevens én jouw vertrouwen!

Daar zullen we dus altijd heel zorgvuldig mee omgaan! We hebben als doel om jouw gegevens en persoonlijke informatie altijd met respect en zorgvuldigheid te behandelen. Daarom zul je zelf ook altijd de controle over jouw gegevens bij ons behouden. Wij vinden het dus belangrijk dat je weet welke gegevens de Stichting Turnpromotie-NL (in dit statement mogelijk ook aangeduid als “wij”, “Turnpromotie-NL”, “Brabant Trophy” of “Brabant Cup”) verzamelt en hoe wij die gebruiken.

Daarom tref je hieronder onze uitleg aan; mocht je daar nog vragen over hebben dan kun je die stellen via het emailadres info@turngala-brabant.nl. Vermeld dan in het onderwerp altijd “Privacy”.

PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring is ontworpen met het oog jouw belangen. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons in contact komt. Bijvoorbeeld:

 • Als je contact met ons opneemt via email
 • Als je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om je ervaringen te optimaliseren en mogelijk te personaliseren
 • Als je tickets koopt voor een van onze evenementen

Jouw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

 • Welke informatie hebben we en waar verzamelen we die
  We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou wanneer je contact met ons opneemt en onze websites, apps en sociale media gebruikt.
 • Hoe wij jouw informatie gebruiken
  Wij verzamelen en gebruiken jouw informatie voor tal van redenen, zoals nieuws delen, voor marketingdoeleinden en zoals anders vereist door de wet.
 • Met wie we informatie delen
  Wij kunnen jouw gegevens delen met de event partner(s) – zoals de artiest, promotor, team of de locatie) en andere derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst.
 • Jouw keuzes en rechten
  Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om marketingmateriaal van ons te ontvangen. Je hebt ook recht op toegang tot de informatie die wij over jou hebben.
 • Hoe wij voor die informatie zorgen
  We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.
 • Vragen en feedback
  Als je vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met jouw informatie omgaan, neem dan contact op met ons.

WELKE INFORMATIE HEBBEN WE EN WAAR HALEN WE DIE VANDAAN

 • Wanneer je een account aanmaakt, een product van ons koopt (zoals een ticket of merchandise), verzamelen wij de contact- en factuurgegevens.
 • Wanneer je tickets koopt voor een van onze events, of voor een event waarvoor wij medepromotor zijn, ontvangen wij jouw informatie van ticketagenten die worden gebruikt om tickets te verkopen voor door ons gepromote en mede-gepromote events, of de locaties die wij huren om het event te organiseren. Dit omvat naam, contactgegevens en informatie over de aankoop van tickets, zoals het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s).
 • Wanneer je een van onze events bijwoont, kunnen we gegevens verzamelen via
  • Videobewakingscamera’s (we geven ter plaatse duidelijk aan waar en wanneer dergelijke camera’s worden gebruikt)
  • Van onze gratis Wifi (als u zich registreert om het te gebruiken)
 • Wanneer je onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de gebruikte browser en devices, IP-adres, locatie, de site van herkomst, je surfgedrag op onze website of de website die je bezoekt wanneer je onze website verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer je gebruik maakt van de social media-functies binnen onze website of apps, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jou verstrekken.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
 • Wij maken gebruik van leveranciers die geodemografische gegevens bijeenbrengen die ons helpen onze diensten beter op u af te stemmen. Als u liever niet wilt dat wij dit doen, raadpleeg dan de paragraaf ‘Uw Keuzes & Rechten’ hieronder.

HOE WE DE INFORMATIE GEBRUIKEN EN WAAROM

We leggen je uit hoe we jouw informatie gebruiken en op basis van welke juridische grondslag we deze gebruiken.

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
  • Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je deelneemt aan een prijsvraag of ander contact via mail of social media
  • Om jouw deelname te kunnen verwerken
  • Om je te voorzien van klantenondersteuning
  • Om je kunnen voorzien van eventueel gewonnen prijzen
  • Voor het versturen van een nieuwsbrief
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
  • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij jouw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).
  • Om je e-mails van de klantenservice toe te sturen
  • Om je onze nieuwsbrief toe te sturen
  • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. van onze merken of die van onze event partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
 • Waar u uw toestemming voor hebt gegeven
  • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kun jouw voorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw Keuzes & Rechten” hieronder.
  • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).

MET WIE DELEN WE JOUW GEGEVENS EN WAAROM

 • Binnen de Stichting Turnpromotie-NL (hier bekend als “wij”, “Turnpromotie-NL”) met  bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event (in overeenstemming met hun privacyverklaring).
 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijv. merchandise) zodat zij de bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke eventuele opvolger van onze gehele stichting of een deel ervan.

JOUW KEUZES EN RECHTEN

Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je die als volgt intrekken.

 • Om geen marketingnieuws of nieuwsbrief meer van ons te ontvangen kun je jouw  accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij je sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kunt u de instellingen op uw toestel wijzigen of uw locatie uit houden. Om web-pushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je oplossen.

JOUW RECHTEN

Je hebt ook rechten t.a.v. het gebruik van jouw persoonlijke informatie, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat jouw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je ebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons hebt, kun je dit ook doen door in te loggen en jouw informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over jou nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen. We zullen elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig beoordelen. Let op dat we in sommige gevallen geen gevolg hoeven te geven aan jouw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we je ook uitleggen waarom.

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om jouw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om je de gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kunt u contact met ons opnemen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, kunt u contact opnemen via een email naar info@turngala-brabant.nl. Er is ook de Autoriteit Persoonsgegevens, maar we stellen het zeer op prijs als u ons eerst de kans geeft om je vraag te beantwoorden of je probleem op te lossen.