Ambitie

Maaspoort Sports & Events, Janssen-Fritsen, KNGU, StichtingTurnpromotie NL, Flik-Flak en BrabantSport hebben een gezamenlijk ambitie: in 2023 een World Cup turnen in Brabant. Tisha Volleman neemt vast een kijkje in de – nu nog lege – Brabanthallen. De ambitie is om daar straks een geweldige turnhal van te maken! Neem alvast samen met Tisha een kijkje in de hal via de video hiernaast. 

Om die ambitie te realiseren is ‘Turngala Brabant’ uitgebreid. Het turnevenement – onder de naam Brabant Trophy – bestrijkt dit jaar in plaats van één dag een hele week; van 22 tot en met 27 oktober 2019. Bekijk de 2e video om alvast wat sfeer te proeven.